Så skapade vi en ny molnbaserad IT-miljö med migrerat innehåll

Kundmöte Accigo

Utmaning

Vår kunds bolag (ett industriföretag) bildades genom en avknoppning från ett stort globalt bolag. Vid uppstarten fanns ett behov av att sätta upp en helt ny IT-miljö från grunden. Den nya miljön skulle vara en helt fristående molnmiljö men ändå innehålla all relevant historik från det tidigare bolaget.

  • Azure
  • SQL
  • Active Directory
  • Azure Active Directory
  • PowerShell
  • Microsoft365

Lösning

Accigo hjälpte till som en helhetspartner inom kundens digitala plattform i detta projekt. En komplett molnmiljö byggdes upp inom projektet och inkluderade migrering av data från befintliga on- premise datacenter. Förutom uppsättningen hanterade Accigo även kravställning på nätverksleverantör vid hantering av det fysiska nätverket och installation av alla datorer och distribution av dessa till de fem länder som vår kund har verksamhet i.

Arbetet inkluderade samarbete med befintlig driftpartner för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar och för att genomföra migreringen med minimal påverkan. Bland annat med hjälp av väl definierade servicefönster. Accigo samarbetade även med flertalet applikationsleverantörer för att säkerställa god applikationsuppsättning. I samarbetet med leverantörerna migrerades även nödvändig data för varje applikation, där externa applikationsleverantörer och utvecklingspartners ansvarade för applikationer.

Resultat

Den nya miljön blev uppsatt på utsatt tid och har sedan dess varit stabil, säker och kostnadseffektiv. Bortom implementationen har även företaget haft ett långsiktigt partnerskap med Accigo och därigenom fått hjälp med förvaltning, drift, löpande support och incidenthantering.

En incident som inträffade efter flytten var nätverksproblem där grundorsaken låg i nätverket och en av kundens andra leverantörer. Vid denna incident hjälpte Accigo till med att lösa dessa problem, genom att koordinera kommunikationen mellan olika parter och arbeta tillsammans med dem för att hitta rotorsaken till problemet med ett gott resultat.

Kontakt

Har du liknande utmaningar?

Om du står inför liknande utmaningar som vår kund och behöver en partner som hjälper till får du gärna höra av dig direkt via formuläret så kontaktar vi dig.

kontaktperson

Har du fler frågor?

Du kan även kontakta Michael direkt om du vill veta mer om våra erbjudanden inom molntjänster.