Samla en splittrad projektgrupp med Scrum

Accigo

Utmaningen

Ett av nordens största elhandelsbolag hade jobbat en längre tid med en ny onlinetjänst för sina kunder. Projektgruppen, som satt i olika delar av Europa, hade hamnat i ett läge där det saknades samsyn kring projektets syfte och mål. Projektet var i ett läge där både tidsplan och budget riskerade att spricka. Vår utmaning var att ro projektet i hamn ca tre månader innan lansering.

  • Agile
  • Agile projektledning
  • Product Owner
  • Roadmap
  • Scrum
  • Testledning
  • Webbutveckling

Lösningen

Vi satte in konsulter från Digital Lead i teamet med rollerna “Product Owner” och “Testledare/Scrum” som började med att definiera projektets ramar, forma en gemensam lista med planerade funktioner och en produktionsplan. Att lista planerade funktioner i en gemensam backlog och att sätta en produktionsplan är två viktiga delar i Scrum-arbetet. Förutom att strukturera upp projektet tog vi även på oss rollen som brygga mellan IT och verksamhet. Det gjorde vi för att snabbare kunna fastställa kraven och samtidigt förbättra kommunikationen i teamet.

Resultatet

Den nya onlinetjänsten lanserades enligt tidsplan och under budget. Tillsammans med Energibolaget satte vi upp en ny agil förvaltningsorganisation för att kontinuerligt kunna arbeta med förbättring av tjänsten.

Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om detta case och hur vi kan hjälpa er med digitaliseringen.

Kontaktperson

Har du fler frågor?