SmartRetur

Accigo

Smartretur erbjuder tjänster för hantering av retur- och flergångsförpackningar. Bolaget är etablerat i hela Norden och har internationella ambitioner. Företagsledningen har en tydlig uppfattning om att deras produkt inte är möjlig utan en avancerad digital plattform som hanterar organisationens interna och externa processer, såsom varulogistik, informationslogistik och beslutslogistik.

Smartretur lever efter tre huvudregler:

  • Bästa produkt vinner
  • Den bästa produkten kräver de bästa människorna
  • En bra idé är bara bra när den förverkligas och resultatet blir som förväntat

Vi på Accigo levererar en digitaliseringsplattform baserad på Microsoft Dynamics. Där vi implementerar design, produktion och förvaltning av Smartreturs digitalaplattform. Vi är stolta över att vara en del av det team som förverkligar Smartreturs visioner om tillväxt och kvalitet.