Smidigare rapporthantering för Restvärderäddning

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning huvudsakliga uppgift är att minimera de materiella och ekonomiska konsekvenserna av en olycka för att hjälpa de människor som har drabbats att, så snart som möjligt, kunna återgå till en normal vardag.

Vid en olycka skickas en restvärdeledare ut till olycksplatsen. Det första som sker är att restvärdeledaren stämmer av med räddningsledaren på plats och skapar sig en bild av vilka skadorna är och vilka åtgärder som måste sättas in.

Accigo och Restvärderäddningen har samarbetat i över åtta års tid och har bit för bit effektiviserat både arbetsprocesser, verktyg och infrastruktur. En av arbetsprocesserna som effektiviserats under denna tiden är rapporteringen ute i fält. Restvärderäddningen hade nämligen en specifik målbild av ett effektivare sätt att rapportera och dokumentera direkt vid olycksplatsen. Tillsammans satte Accigo och Restvärderäddningen upp en plan och började jobba mot den målbilden.

Säkerheten är väldigt viktig eftersom det hanteras många känsliga uppgifter kopplat till bland annat avtalsregleringar och GDPR.

Utmaningen

I Restvärderäddningens arbete ingår att dokumentera i princip allt från start till slut med bilder, larmloggar och text/kommentarer. Utmaningen för dem var att deras befintliga arbetsprocess för att skapa rapporterna var onödigt omständig och tidskrävande. Rapporten är kärnan i arbetet eftersom att den är underlaget till uppdragsgivaren, exempelvis ett försäkringsbolag.

Traditionellt sett har restvärdeledaren samlat på sig information på olycksplatsen för att sedan återvända till kontoret och, i flera olika system, bygga ihop sin rapport. Ett omständigt arbetet som helt klart borde gå att effektivisera.

Lösningen

För att effektivisera arbetet identifierade vi ett antal flaskhalsar i processen. Larmdatan behövde hämtas manuellt, informationen matades in manuellt i flera olika system och restvärdeledaren kunde endast skapa sin rapport genom att återvända till kontoret och sin arbetsstation.

Den mest effektiva lösningen blev att skapa ett specialanpassat webbsystem som restvärdeledaren kunde använda direkt på olycksplatsen via en mobiltelefon eller surfplatta. Webbsystemet kopplade vi ihop med alla bakomliggande system och kunde på så vis både hämta och skriva data till och från olika system via APIer.

Resultatet

Vårt arbete resulterade i en webbaserad portal som både restvärdeledaren och uppdragsgivaren kan nyttja för att snabbt, automatiserat och säkert både lägga in och dela information.

Tack vare högre grad av förifylld information och möjligheten till samarbete på olika ärenden har arbetet blivit smidigare. Rapporteringen håller även högre kvalitet tack vare valideringsregler och bättre datastruktur. Dessutom kan kunderna nu enkelt logga in och ta del av materialet. Något som inte tidigare var möjligt.

Säkerheten är väldigt viktig eftersom det hanteras många känsliga uppgifter kopplat till bland annat avtalsregleringar och GDPR. Detta sker på ett säkert och avtalsmässigt sätt.

Från att samla in data manuellt på olycksplatsen och bygga komplexa rapporter via en rad olika system kan idag restvärdeledaren skapa rapporten direkt på olycksplatsen och fokusera på sin viktiga uppgift istället för att lägga värdefull tid på onödigt komplex administration.

En smidig, automatiserad och självklar utveckling av en viktig arbetsprocess!

Samarbetet fortsätter framåt för att förfina och förenkla både rapporteringen och andra delar av IT-infrastrukturen med både direkt utveckling, strategisk planering och arkitektur.

 

  • C#
  • .NET
  • Javascript
  • React
  • Redux
  • SQL
  • Azure API Management
KONTAKT

Har du liknande utmaningar?

Om du står inför liknande utmaningar som vår kund och behöver en partner som hjälper till får du gärna höra av dig direkt via formuläret så kontaktar vi dig.