Hjärtat i Digital Transformation stavas information

Verksamheter måste ständigt utvecklas för att kunna följa teknikdrivna förändringar på marknaden. Konkurrenskraft kräver möjligheter att snabbt förändra produkter och processer.

 

Digital Transformation handlar om att göra saker på ett nytt sätt, genom att utnyttja tillgänglig information för att skapa större engagemang hos kunder, bättre förstå vad de önskar och på så sätt skapa produkter som är attraktiva på marknaden.

 

För att kunna skapa nya tjänster och produkter som kunder efterfrågar krävs verktyg som tillgängliggör information.  Det innebär att organisationer på ett flexibelt sätt kan förändra processer och samtidigt bibehålla effektivitet genom automatisering och effektiva verktyg.

 

Microsoft Power Platform adresserar dessa utmaningar.

 

 

 

 

Detta är Power Platform

Vad är Power Platform?

 

Power Platform består av ett antal pusselbitar som kombineras för att adressera affärsutmaningar som dagens företagssystem inte gör. Power Platform kan hjälpa er att automatisera processer, interagera data där ni verkar men även synliggöra och analysera information.

 

Pusselbitarna vilar på ett fundament bestående av en samlad informationskälla och ett verktyg för att interagera med data genom standardkopplingar till otaliga tjänster och system.

 

Common Data Service (CDS)

Genom en central databas i molnet lagras och hanteras data från alla affärsapplikationer på ett och samma ställe.

 

PowerApps

Bygg appar snabbt och enkelt för att sedan ansluta dessa till datakällor via hundratals färdiga connectorer.

 

Microsoft Flow

Automatisera arbetsflöden och koppla dessa till hundratals appar och tjänster.

 

Power BI

Ta fram rätt information vid rätt tillfälle och skapa sedan interaktiva rapporter i realtid.

All affärsdata ­
på ett ställe

Samla all er data i en gemensam databas – Common data service.

 

Dynamics 365

Enhetliga och moderna affärsapplikationer (ERP & CRM) för att få en helhetsbild av din verksamhet och dina kunder.

 

Andra molntjänster

Anslut era applikationer mot andra molntjänster med hundratals färdiga connectorer.

 

3rd Party Apps

Färdiga tredjepartsprodukter kan hämtas och således behöver inget byggas från grunden.

 

Azure

Integrera PowerPlatform mot andra applikationer genom att använda färdiga kopplingar eller utveckla er egen integration i Microsoft Azure.

 

On-Premise data

Anslut din on-premise data genom att använda den inbyggda on-premises data gateway.

 

Office 365

Office 365 innehåller en uppsättning av Microsofts produkter som exempelvis Exchange, SharePoint och Teams.

 

Börja med det du behöver

och fortsätt sedan förflyttningen

 

Tidigare har det varit dyrt och tidskrävande att utveckla nya IT-system vilket leder till att processer ofta är inaktuella när utvecklingen är klar. Företag startar parallella IT-projekt med dyra integrationskostnader där alla projekt inte går i mål.

 

Med Power Platform hjälper Accigo din organisation att skapa värde snabbt. Genom en och samma databas, Common Data Service, och effektiv utveckling av applikationer skapar all utveckling kundvärde. Med hundratals färdiga kopplingar mot andra system och möjlighet att utveckla egna kopplingar skapar vi snabbt värde genom effektivare processer.

 

Vill du veta mer om Power Platform?

Maila eller ring Mattias så berättar vi mer om Power Platform.


Affärsområdesansvarig Business Application

Mattias Storgren

mattias.storgren@accigo.se 070 666 67 26