Accigo Integration Stewardship!

Accigo Integration Stewardship!

När företagets integrationsplattform fungerar som den ska, rullar affärsprocesserna obehindrat dygnet runt, året om. Men ett stillestånd i någon integration – till exempel beställningar eller betalningar – kan snabbt bli kostsamt för hela verksamheten.

Genom Accigo Integration Stewardship tar vi ansvaret för att skapa säkra flöden i era affärskritiska processer. Resultatet innebär ökad kontinuitet och mer tillförlitliga beslutsunderlag för dig och dina kolleger.

Känner du som verksamhetschef, IT-chef eller Ekonomichef igen dig?

Ett osynligt nav knyter ihop alla dina affärsprocesser. Dess funktion är en avgörande förutsättning för att verksamhet och ekonomi ska ha fortsatt pålitlig tillgång till relevanta beslutsunderlag och kunna arbeta effektivt. Men kan du ta dess förmåga att leverera affärsnytta 24/365 för givet?

Integrationsplattformens komplexitet är en utmaning i sig; att skaffa sig överblick, definiera tydliga slutanvändare och att hinna med underhåll tillhör knäckfrågorna.

Idag finns en trygg och smidig lösning, där du dessutom slipper ha egen personal för att drifta och förvalta din BizTalk-server. Accigos svar bygger på branschledande erfarenhet inom området och två avgörande kärnor.

  • Accigo Trygghet och Progress är vår egen inarbetade arbetsmodell som säkerställer både drift och utveckling. Beprövat är klokt när ökad digitalisering snabbt skapar nya möjligheter och utmaningar.
  • Accigo Servicedesk. En enda samlad kontaktpunkt mellan era nyckelanvändare och våra medarbetare.
Accigo Integration Stewardship i ett nötskal

Den digitala transformationen förändrar företagens sätt att göra affärer. Hur undviker man att behöva kasta ut eller bygga om de system man gjort stora investeringar i? Här fyller systemintegration en allt viktigare roll. Vi vill vara en trygg samarbetspartner under många år.

Därför satsar vi på kombinationen

  • tekniskt kunnande,
  • djupgående förståelse för våra kunders verksamhet
  • samt att alltid ha de bästa integrationsverktygen.

Vi jobbar med produkter såsom:

I korthet innebär det att:

  • Vi har dygnet-runt-övervakning mot incidenter och en proaktiv incidenthantering som betyder att vi ser trender och i tid kan åtgärda exempelvis trögheter i processer.
  • Du får fortlöpande rapporter om allt som sker, vad vi gör åt det, liksom vilka förbättringsåtgärder vi föreslår för att skapa långsiktig nytta.
  • När konkurrens, teknik eller andra omvärldsförhållanden förändras ska du med vår hjälp redan ha rätt beredskap!
Ladda gärna ner vår Produktbroschyr genom att klicka på knappen nedan:

 

 

 

Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera vad Accigo Integration Stewardship kunna betyda för din egen organisation.

Jesper Hansson, jesper.hansson@accigo.se.

Jesper Hansson Accigo

Kontakta oss