Accigo

En mänsklig digitaliseringspartner

Accigo startades i en tid då branschen jobbade med övertygelsen att tekniken stod över människan.Vi tänkte annorlunda, och vi behövde ett sätt att förklara det på. Vi introduceradeHarmoni satt i system.Det är vår filosofi som vi vilar mot än idag, som våra medarbetare lever efter och tar med i varje framgångsrikt projekt vi levererar.

Harmoni satt i system är vårt sätt att se på relationen till dig som kund och hur vi genomför våra leveranser.

Anna Brunell