Datadriven transformation för hållbar tillväxt och innovation

Krångliga analysprocesser, utspridda rapporter och data som inte alltid var verifierad och kvalitetssäkrad. Koncernen Sandberg Development insåg att verksamhetsstyrning och beslutsfattande behövde utvecklas, och baseras på tillförlitlig data med effektivare rapport -och analys-processer. Accigo anlitades för att stärka tillväxtresan genom datadriven transformation.

Sandberg Developments affärsidé är att långsiktigt äga, utveckla och investera i innovations-och teknikdrivna företag, där man bidrar till långsiktig tillväxt och samhällsnytta. För att åstadkomma det krävs pålitlig data som underlag för beslutsfattande i alla led och inom alla verksamheter i koncernen.

Tjänstefiering belyser behovet av utvecklade analysprocesser

Sandberg-koncernen är i början på en spännande resa inom tjänstefiering; ett skifte från försäljning av produkter till att erbjuda tjänster, vilket belyser behovet av att använda data för att bland annat utveckla och följa upp lönsamhet för de olika tjänsterna.

Nordisk Clean Solutions är ett av bolagen i koncernen som genomför en tjänstefieringsresa. Istället för att sälja produkten diskmaskin är det utvecklade värdet till kund “ren disk”. Det gör man genom att erbjuda prenumeration på diskmaskinslösningar. Tjänsten inkluderar både tillbehör och support.

Benny Heinby, trygghetsansvarig på Accigo, ansvarade för uppsättningen av den nya gemensamma dataplattformen med tillhörande rapport/analys-verktyg, tillsammans med Data & Analytics-teamet på Accigo.

Accigo är en långsiktig partner till Sandberg Development och har stöttat med verksamhetsutveckling genom digitalisering i över ett decennium. En stor del av arbetet har på senare år handlat om datadriven transformation.
Ladda ner vår guide! Fyra steg till att jobba mer datadrivet I denna guide delar vi med oss av våra allra bästa tips på hur du börjar din datadrivna resa och kommer igång på riktigt. Hämta guiden

– Nu när lösningen är på plats och vi är igång med aktiv förvaltning så påminns jag om hur självklart och viktigt det är med en pålitlig dataplattform för analys och rapportering. Ett verktyg man kan använda för att kombinera olika typer av data för att skapa nya insikter, och där man med kvalitetssäkrat data tryggt kan fatta beslut som tar verksamheten framåt. resonerar Benny utifrån projektet med Sandberg Development.

Förståelse för vad som skapar kundens framgång

Lösningen som Accigo hjälpte Sandberg Development med var att implementera en dataplattform i Azure och sätta upp analysverktyget Power BI. En viktig del av framgången i arbetet handlade om hur verktyget kan användas, samarbete och att skapa gemensam förståelse. Från Accigos håll innebar det förståelse för verksamheten på djupet och vad som gör både Sandberg och deras kunder framgångsrika.

 

Vi är flera som varit delaktiga från oss på Sandberg Development och det har funnits en gemensam nyfikenhet att lära och förstå vilka möjligheter som ges med denna typ av verktyg/plattform och ett mer datadrivet arbetssätt. Nu när vi har grunden, och en aktiv förvaltning, på plats med Accigo, siktar vi på att utveckla både plattformen och våra arbetssätt för att bli mer datadrivna framåt, säger Anders Trulsson CIO på Sandberg Development.

Tack vare nya arbetssätt inom rapport och analys kan koncernen och respektive bolag styra och följa upp verksamheten inom bolagens olika avdelningar på ett mycket effektivare sätt.

En av de kritiska rapporterna hos Nordisk Clean Solutions är “Leveransschemat”, Rapporten används varje morgon för att planera produktion, samt viktiga rapporter för analys av medarbetarna på försäljningsavdelningen och ekonomi. Till skillnad från tidigare kommer datan från samma källa, och rapporteringen är snabb, smidig och pålitlig.

Benny Heinby poängterar att det som gör verklig skillnad inte är den tekniska plattformen i sig. Det som är avgörande är att medarbetarna förstår vad data kan tillföra och hur det kan användas så att det blir en självklar del i arbetsvardagen.

Datadriven Transformation - Accigo

– Med self-service BI skapas det underlag du vill ha. Som användare har du själv möjligheten att vrida och vända på siffrorna för att ta fram den analys du behöver, förklarar Benny och berättar att i tillägg till den tekniska uppsättningen av lösningen så har samarbetet inkluderat utbildning och inspiration.

Det är inte bara lösningen i sig som möjliggör ett mer datadrivet arbetssätt. En datadriven kultur skapas genom att förstå hur data kan användas och kombineras med annan data för att uppnå nya insikter. Grunden är nu på plats för att kunna använda data för trygg och hållbar affärsutveckling över tid inom Sandberg Development-koncernen.

  • Power BI
  • Azure Data Lake
  • Azure Analysis Services
  • Azure Data Factory
  • Data Build Tool (DBT)
  • Data Driven Transformation
KONTAKT

Har du liknande utmaningar?

Om du står inför liknande utmaningar som vår kund och behöver en partner som hjälper till får du gärna höra av dig direkt via formuläret så kontaktar vi dig.