Ett heltäckande CRM-system för Meritmind

Accigo

Meritmind är specialister på kvalificerade ekonomitjänster och datadriven styrning. De erbjuder tjänster inom förändringsledning, rekrytering, konsultlösningar och kompetensutveckling. Företaget har över 350 anställda och kontor på flera orter i Sverige. Sedan starten 2000 har de byggt upp ett av branschens största nätverk av ekonomisk kompetens och med det kan de säkerställa nuvarande och framtida kompetensbehov. Accigo har fått äran att tillsammans med Meritmind utveckla ett heltäckande CRM med en kandidatbank så att de kontinuerligt ska kunna följa sina kunders och konsulters resa och erbjuda rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Att som företag växa ur sin nuvarande kostym är på många sätt ett angenämt problem. I Meritminds fall var det systemlösningen de använde som till slut blev för liten. Det behövdes en ny lösning för att bättre kunna jobba med, och följa upp, kund- och kandidatkontakter.

Utmaning

En viktig pusselbit i den framtida affärsplanen var att skapa ett heltäckande CRM-system med lösningar för både kandidater, företag, medarbetare och konsulter. Med så många olika användare som ska mata in olika typer av data behövde systemet, förutom att vara effektivt, vara väldigt användarvänligt.

Malin, Produktägare på Meritmind berättar:

“Vi ville skapa ett system som inte fanns och behövde en leverantör som både kunde förstå vår affärsidé och samtidigt ta fram lösningen. Vi landade hos Accigo för där fick vi möjligheten att bygga den lösningen vi ville ha.”

Lösning

Redan från start visste vi att det inte fanns en standardiserad lösning som kunde leverera det som Meritmind ville ha. Vi fick därför göra en teknisk inventering för att se vilka system som behövde integreras i den nya lösningen. Vi valde att använda olika delar från Microsoft för att skapa ett skräddarsytt CRM-system. Grunden byggdes på Microsoft Dynamics 365, som vi i ett senare skede kombinerade med Microsoft Power Platform. Tack vare den uppsättningen kunde vi integrera viktiga tredjepartsapplikationer som Meritmind behövde, och samtidigt använda standardiserade lösningar från Microsoft.

I och med att Microsoft utvecklar Power Platform i takt med omvärlden säkrar vi upp inför framtiden. När nya behov uppstår kommer Power Platform vara redo att leverera.

Systemet levererar nu alla standardfunktioner som du hittar i ett CRM-system plus viktiga specialfunktioner som gör att Meritmind kan realisera den affärsidé som var grunden för utvecklingen. Bland annat att kunna använda CRM-systemet för hela kandidatresan.

Ett exempel på en specialanpassad funktion är den automatiska inläsningen av CV:n som sker idag. När en kandidat laddar upp ett CV struktureras datan automatiskt (bland annat med hjälp av maskininlärning). Det minskar administrationstiden internt, samtidigt som det underlättar för kandidaterna att skicka in sitt CV.

“Accigo förstår verkligen vår affär och de kommer kontinuerligt med förslag som förbättrar för oss, både system- och affärsmässigt.” – Malin, Meritmind

Resultat

Ett vanligt CRM-system används primärt i säljprocesserna men detta system kan Meritmind använda i hela kundresan, bland annat med möjligheten att jobba med en och samma kontakt i både kandidat- och kundform. Det resulterar i att systemet används mer som ett verksamhetssystem än ett klassiskt CRM-system.

“Det vi vanligen ser är att man antingen har ett säljsystem eller ett beläggningssystem, men fördelen att ha allt i ett och samma är att man ökar chansen att det används.” – konsult på Accigo

Den fortsatta förvaltningen

Sedan lanseringen för några år sedan har många funktioner förfinats och lagts till. En viktig aspekt för resultatet, och för framtiden, är nämligen det fortsatta samarbetet och en kontinuerlig förvaltning av systemet. I takt med att tiden går och världen förändras, förändras affärer och förutsättningarna för dom. Tack vare att systemet vidareutvecklas hålls det ständigt aktuellt och gör att Meritmind kan fortsätta utveckla sin affär.

“En av anledningarna till att vi arbetat så länge med Accigo är deras struktur för informationsöverföring. När vi efterfrågar ytterligare kompetens från Accigo är de konsulterna redan inlästa och har en förståelse för vår affär och våra utmaningar när de kommer in i projektet.” – Malin, Meritmind
KONTAKT

Har du liknande utmaningar?

Om du står inför liknande utmaningar som vår kund och behöver en partner som hjälper till får du gärna höra av dig direkt via formuläret så kontaktar vi dig.