Vill du öka effektiviteten i ledningsgruppen?

  • Skapa bättre processer
  • Optimera era digitala verktyg
  • Mäta och följa upp allt ni gör
KOMPETENS- OCH SYSTEMSTÖD

Vi gör er effektivare med rätt processer och digitala verktyg

För att utvärdera hur bra en ledningsgrupp fungerar tittar vi på den inre och yttre effektiviteten. Den inre effektiviteten handlar om kompetens och processer, den yttre effektiviteten handlar om verkställigheten. Vi har, i samarbete med Ulric på Urvision International, utformat ett erbjudande som tar båda perspektiven i beaktande och skapar på så sätt bättre effektivitet. Vi gör det genom att hjälpa er i ledningsgruppen att först och främst skapa effektiva processer och tydliga roller. Efter det optimerar vi er digitala arbetsplats så att den fungerar med era processer.

Tips, verktyg och metoder Så effektiviserar du ledningsgruppen Läs ett gratis kapitel ur “Glädjeskutt i ledningsgruppen" Ladda ner kapitel
Fördelarna med Accigo och Urvision

Är vi rätt för er ledningsgrupp?

Vi ser till helheten

Riktigt effektiva ledningsgrupper har koll både på sina processer, kompetenser och arbetsverktyg. Vi ser till helheten och hjälper er att komma i mål med alla delar för att bli effektiva.

Mångårig erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper. Både ur ett process- och digitaliseringsperspektiv. För er innebär det att vi snabbt kommer till kärnan och kan arbeta effektivt för att nå resultat.

Fokus på affärsnytta

För oss är affärsnyttan central när vi samarbetar med våra kunder. Det arbete vi gör tillsammans ska alltid bidra till er affärsnytta.

Accigo, digitala lösningar, digitalisering, verktyg, användarupplevelsen, datadrivet
Öka ledningsgruppens inre och yttre effektivitet

Komplett erbjudande till bra pris

Vi erbjuder just nu ett komplett kompetens- och systemstöd för ledningsgrupper. Erbjudandet består vanligtvis av två delar där den första pågår i 6 veckor och innefattar allt grundläggande ni behöver för att komma igång. Del två pågår under 10 månader och är en stödstruktur där vi coachar er för att på sikt bli helt självständiga.

Ulric Rudebeck´s arbete i vår ledningsgrupp har betytt mycket för oss. Både för att förstå strukturen i vårt arbete och betydelsen av att jobba med dynamiken. Speciellt att arbeta med gestaltning med skådespelare gav en riktig skjuts framåt för oss. Tydligare roller och lättare att både ge och be om hjälp och stöd under arbetet. Det förde oss närmare varandra och gav bra teamkänsla, vilken helt klart påverkade vår effektivitet. Jag kan rekommendera både formen och Ulric.

PEAB, Dante Crespo, Chef Drift och Underhåll.

Ola Brehm
Mer information

Boka ett videomöte

Det finns många olika vägar framåt för att skapa en effektivare ledningsgrupp. För att hjälpa dig hitta rätt väg framåt kan du boka ett möte med oss direkt. Vi sätter oss tillsammans i 30 minuter och hjälper dig framåt i ditt arbete mot en effektivare ledningsgrupp.

Specialanpassat system
User Adoption

Ge alla samma möjligheter att lyckas

Använder ni Microsoft 365 men känner att alla inte riktigt kommit igång? Isåfall är du inte ensam. Det är många organisationer som köper in Microsoft 365 utan att ha en tydlig plan för hur det ska implementeras. Men vi på Accigo har en lösning för det och vi kallar den för User Adoption; Att maximera potentialen i era digitala verktyg genom att fokusera på användarna och hur de kan använda verktygen på bästa sätt.

Kontakta oss

Vill du effektivisera ledningsgruppen?

Vi hjälper ledningsgrupper att bli mer effektiva genom att skapa tydliga processer och sätta upp rätt digitala verktyg. Vill du veta hur det går till och om det passar er? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

  • Skapa bättre processer
  • Optimera era digitala verktyg
  • Mäta och följa upp allt ni gör