Vi vill göra våra kunder och medarbetare framgångsrika

Accigo är en nätverksorganisation som är ambitionsdriven på riktigt! Vi är medarbetarägda och styrs inte av kortsiktiga ägardirektiv, utan vi finns till för att hjälpa våra kunder i deras utvecklingsresor, på lång sikt.

Accigo grundades 2007 för att vi såg ett behov på marknaden. IT-branschen var reaktiv med många misslyckade projekt och missnöjda kunder som följd. För oss var det glasklart, IT-branschen behövde konsulter och beställare som vågade och som kunde ta ansvar på riktigt. Det behövdes ansvarsfulla åtaganden där alla tog ett ansvar och vågade utmana varandra. Det handlade i stort om att hjälpa kunderna att vara en bra beställare och att både kund, leverantör och enskild konsult ville ta ansvar och därmed ingår ett partnerskap tillsammans, på riktigt. Att vinna tillsammans eller förlora tillsammans var vår målbild för hur ett lyckat partnerskap i IT-branschen borde fungera.

 

Hela Accigo vilar på det affärskoncept vi tog fram när vi startade, Harmoni satt i system™, och det förklarar vårt unika tillvägagångssätt, förhållningssätt och metoderna som vi anammat för att säkerställa trygga IT-projekt och tjänster inom Digitalisering. Nu ett antal år senare verkar det som att vi var något på spåren eftersom att vi idag är över 140 konsulter med kunder från små lokala aktörer till stora globala jättar som värdesätter vårt engagemang och verksamhetskunskap. Vår strävan efter att göra nytta och skillnad, att påverka och utveckla framgångsrika lösningar tillsammans.

Som en del i en kultur där man tar fullt ansvar hela vägen, krävs en organisation där man som medarbetare har fullt mandat och ansvar hela vägen. Vårt sätt att organisera oss funkar bra i dagens digitaliseringssamhälle, där nya utmaningar påverkar hur man levererar och samarbetar ihop. På Accigo har vi inte traditionella hierarkier och chefer. Vi är istället en nätverksorganisation som är värderingsstyrd. Våra medarbetare har mandat och befogenhet att driva och utveckla våra kunder fullt ut. Istället för att några få chefer eller ägare fattar beslut åt många, fattar vi medarbetare beslut åt oss själva. På så sätt kan Accigo vara en organisation som är ambitionsdriven på riktigt! Vi är medarbetarägda och styrs inte av kortsiktiga ägardirektiv, utan vi finns till för att hjälpa våra kunder i deras utvecklingsresor, på lång sikt.

 

Vi kallar Accigo ett ”Växthus för människor”. Vi tror på ständig utveckling och att alltid skapa sammanhang som gynnar både våra medarbetare och kunder, där vi kan växa tillsammans. För oss är det viktigt med balansen mellan entreprenörsanda och professionalism. Det är kombinationen av båda som gör oss framgångsrika i allt i gör! Både som kund och medarbetare.

Kontaktpersoner för våra affärsområden

Affärsområdesansvarig
Digital Lead

Maria Lennman

maria.lennman@accigo.se 070 757 53 05

Affärsområdesansvarig
Digital Architecture

Michael Lagerberg

michael.lagerberg@accigo.se 070 169 40 31

Affärsområdesansvarig
Data-Driven Transformation

Benny Heinby

benny.heinby@accigo.se 070 990 80 98

Affärsområdesansvarig
Systems Integration

Jonas Hagen

jonas.hagen@accigo.se 070 169 40 22

Affärsområdesansvarig
Business Application

Johan Svenungsson

johan.svenungsson@accigo.se 070 410 57 49

Affärsområdesansvarig
Web & Productivity

Ola Brehm

ola.brehm@accigo.se 070 169 40 50

Affärsområdesansvarig
CRM

Martin Storäng

martin.storang@accigo.se 070 169 40 34

Besök oss gärna

SVERIGE

Vasagatan 16, plan 10

111 20 Stockholm

+46 (0)8 562 440 00

info@accigo.se

NORGE

Dronning Eufemias gate 14

0191, Oslo

+47 98240221

post@accigo.no

Karriär

Vi har varken hierarkier eller chefer, passar det dig?

Här träffar du glada, innovativa och omtänksamma kollegor som gärna pausar en stund vid kaffemaskinen för att socialisera och bygga sitt personliga nätverk.

Urval av plattformar vi jobbar med