Vill du fatta beslut baserat på data snarare än magkänsla?

  • Behöver du se över din tekniska arkitektur?
  • Är din verksamhet i behov av rådgivning och coachning?
  • Vill ni gå från reaktiv till proaktiv verksamhetsstyrning?

Vi hjälper företag att bli datadrivna, hela vägen från övergripande strategiskt tänkande ned till de tekniska detaljerna. Genom att sortera och analysera data kan vi inte bara hjälpa dig att fatta bättre affärsbeslut, utan även hjälpa er förstå varför det är rätt beslut att ta.

1 av 3 affärsledare litar inte på informationen
de använder för att ta beslut på.

– IBM

Hur fungerar det?

Även om målet är att hela organisation ska ha ett datadrivet förhållningssätt måste arbetet börja någonstans. Vi börjar alltid med att titta närmare på kultur, process och IT-plattformar för att få fram en nulägesbild och kunna sätta ihop en roadmap som hjälper er att navigera mot målbilden.

1 av 3 affärsledare litar inte på informationen de använder som beslutsunderlag

En datadriven kultur

En datadriven organisation förstår affärsnyttan i data och hur den kan användas som stöd genom hela organisationen. Alla i organisationen använder sig av data för att fatta beslut.

Datadrivna processer

En datadriven organisation har tydliga processer för hur data ska stödja beslutsfattande och styrning. Data skapar förutsättning för faktabaserade och proaktiva beslut oavsett storlek och var i organisationen de genomförs.

Datadrivet kräver tillräcklig IT-arkitektur

För att kunna arbeta datadrivet behöver IT-arkitekturen vara tillräcklig för att kunna lagra data utan att riskera brist på utrymme, eller att fler analyser och rapporter kan skapas utan att rapporterna upplevs långsamma och sega.

Ladda ner vår guide!  Fyra steg till att jobba mer datadrivet  I denna guide delar vi med oss av våra allra bästa tips på hur du börjar din  datadrivna resa och kommer igång på riktigt. Hämta guiden

Är det för mig?

Förstå hur vi på Accigo jobbar med datadriven transformation genom den roll vi har hos våra kunder. Vårt erbjudande inom datadriven transformation fokuserar på fyra områden och syftar till att kunna hjälpa dig hela vägen från teori och behovsanalyser till praktisk tillämpning.

Behöver ni se över er tekniska arkitektur?

Datahantering och visualisering

Genom att sätta olika datakällor i relation till varandra, kan vi kombinera data från flera olika källor (affärssystem, HR-system, epost etc). På så sätt möjliggör du samling av statistik, realtidsuppdaterade rapporter och analyser, samt gör det möjligt att arbeta med mer avancerad analys.

Behov av rådgivning och coachning?

Coachning

Vi är experter både på strategi, analys och teknik. Det gör oss till värdefulla rådgivare eftersom vi förstår både de strategiska delarna såväl som de praktiska delarna av datadriven transformation.

Gå från reaktiv till proaktiv verksamhetsstyrning?

Verksamhetsstyrning

Vi hjälper våra kunder att gå från reaktiv till proaktiv verksamhetsstyrning genom effektivisering och automatisering av processer. Vi arbetar även med uppföljning av verksamhetskritiska KPIer, hjälper våra kunder att lära av historien, nuläget och vad som ligger framåt för att planera inför framtiden

Använda historisk data för att fatta bättre beslut framåt?

Avancerad analys

Våra analytiker skräddarsyr och tolkar modeller som svarar på affärskritiska frågeställningar så att ni snabbt och enkelt får tillgång till rätt typ av beslutsunderlag. Vi utgår alltid från era affärsutmaningar och utifrån det definierar vi vilken typ av data som behövs för att svara på frågorna. Läs mer om avancerad analys här.

Kontakta oss

Boka en kostnadsfri intro-workshop

Är du nyfiken på hur det är att jobba med datadriven transformation? Isåfall kan en inledande workshop vara en bra idé för att få bättre grepp om vad ni är i behov av.

  • Behöver du se över din tekniska arkitektur?
  • Är ni i behov av rådgivning och coachning?
  • Vill ni gå från reaktiv till proaktiv verksamhetsstyrning?
KONTAKTPERSON

Vill du ha en personlig kontakt direkt?

Har du några andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Benny direkt.