Det digitala receptet för ökad konkurrenskraft

  • Verksamhetskontroll i realtid
  • Rätt servicegrad
  • Digitalt dokumenterad säker mat
  • Digital kundservice
Livsmedelsbranschen

Konkurrenskraft är mer än pris och produkt

För att vara konkurrenskraftig i livsmedelsbranschen måste du se längre än bra produkter och priser. Du måste också erbjuda en servicegrad och leveranskvalitet som överträffar dagligvaruhandelns förväntningar. På Accigo har vi i många år hjälpt företag inom livsmedelsbranschen att öka sin konkurrenskraft med hjälp av skräddarsydda digitaliseringslösningar. Lösningar som spänner hela vägen från effektivare logistik till samarbetsplattformar och verksamhetsrapporter i realtid.

Några av våra kunder

Verksamhetskontroll

Håll koll på hela verksamheten i realtid

Som en naturlig del av våra digitala affärskritiska lösningar för dagligvarubranschens leverantörsled hittar du naturligtvis moderna, effektiva och funktionsrika ekonomisystem som uppfyller de regulatoriska kraven i de flesta länderna i världen. Och med dem följer marknadsledande lösningar för verksamhetsrapportering med KPI och OPI och det du behöver i övrigt i form av verksamhetsrapportering. Allt detta sömlöst integrerat som del i vårt koncept för producenter och leverantörer av dagligvaror till kedjor, konsumenter, storhushåll och industrin.

Rätt servicegrad

Överträffa förväntningarna

På Accigo har vi under många år levererat digitala lösningar som säkerställer att våra kunder skapar konkurrenskraft med rätt servicenivå genom hela värdekedjan. Det betyder att våra digitala lösningar hjälper våra kunder med att b.la. Förvalta avtal med kedjor och beräkna grossistefterfrågan på listade produkter.

Våra planeringssystem för materialresurser omvandlar automatiskt förväntad efterfrågan till produktions- och inköpsbehov som säkerställer att material och resurser tillförs värdekedjan i rätt tid. Våra heldigitala produktions-, wms- och distributionslösningar baserade på de allra senaste digitala möjligheterna bidrar på samma sätt till kostnads- och tidseffektivt värdeskapande.

Specialister på Azure moln
Säker mat

Dokumentera hela värdekedjan

Dagens konsumenter fokuserar på pris och tillgänglighet på de dagligvaror de behöver. Men inte bara på det. Dagens konsumenter efterfrågar också i allt högre grad produkters miljömässiga och samhälleliga hållbarhet utöver dokumenterad produktkvalitet. En digital lösningsplattform från Accigo ser till att du som leverantör till dagligvarumarknaden kan dokumentera ursprung, kvalitet, innehållsämnen och miljöavtryck digitalt ända fram till konsumenten. Det gör vi med hjälp av ett genomgående kvalitetssystem som digitalt loggar ursprung, händelser och kvalitetskontroller kopplade till en varas väg genom värdekedjan.

Digital kundservice

Coronapandemin utlöste ett generellt önskemål i näringslivet om bra digitala lösningar som kan säkerställa god interaktion och bra service i dialog med kunder och företagspartners. Inte helt oväntat finns Microsoft på marknaden med sitt teknologikoncept Power Platform. Denna plattform ger kunder möjlighet att kostnadseffektivt implementera appar och portaler som ger helt nya möjligheter till digital interaktion. Såväl enkla appar med dedikerade egenskaper, t.ex. beställning av digitala kvalitetsdokument, som komplexa samarbetsappar (-portaler) med funktionalitet för både operationell och strategisk interaktion är nu tillgängliga även för andra än företag med enorma investeringsbudgetar. Kontakta oss och låt oss visa dig hur Power-appar och Power-portaler som informationsbärare på toppen av ditt affärssystem skapar värde i form av ökad produktivitet och ökad omsättning.

Kompetens

Experter på livsmedelsbranschen

Med erfarenhet av hundratals nationella och internationella olika uppdrag har vi full koll på livsmedelsbranschen och de utmaningar och möjligheter som finns.

Knut Flåskjær

  • Senior Konsulent
Martine Elvestad

Martine Elvestad

  • Prosjektleder

Idar Overvåg

  • Senior Konsulent

Geir Elvestad

  • Trygghetsansvarlig
Kontakt

Vill du veta hur vi kan stärka din konkurrenskraft?

Hör av dig. Vi berättar gärna mer om hur vi jobbar med livsmedelsbranschen och vilka specifika möjligheter vi ser på den nordiska marknaden.

GEIR KAN HJÄLPA DIG VIDARE

Vill du ha en personlig kontakt direkt?

Har du några andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Geir direkt.

Geir Elvestad

Accigo hjelper næringsmiddelbransjen med å produsere og handle mat lønnsomt, holdbart og sporbart. (Eller på svensk) Accigo hjälper livsmädelbransjen med at producera och handla mat lönsamt, hållbart och sporbart.