User Adoption

För att lyckas med digitaliseringen krävs det mer än ny teknik.

 

Det krävs att ni förändrar sättet ni arbetar på och hur ni tar till er nya arbetsverktyg. Vi vet att förändring är jobbigt, men det är därför vi finns. För att hjälpa er med det.

Det viktigaste för din affär är hur dina användare väljer att använda den nya tekniken.

Visste du att endast 34% av dina användare kommer ta till sig den nya tekniken du implementerar i företaget? Resterande 66% kommer antingen att tveka eller helt enkelt strunta i det nya och köra på i gamla hjulspår. Varför? Vi människor älskar våra rutiner och är inte direkt förtjusta i förändring, vi gör allt vi kan för att allt ska vara som förut.

 

Det bottnar ofta i en osäkerhet kring det okända. För att du ska få med dig alla dina användare på tåget måste du se till att eliminera osäkerheten och istället skapa en trygg och säker implementeringsprocess.

Vad säger våra kunder om User Adoption?

Thank you! Since I've started to work in Microsoft Teams, I've reduced my emails with about 80%.

Many thanks for the very interesting and interactive demo! I’m quite impressed by the possibilities of Microsoft Teams.

Tack för en fantastiskt bra Inspirations-session! Resultatet har överträffat min förväntningar med råge.

IT-chef

Så här skapar ni en digital kultur tillsammans

– utdrag ur vår nedladdningsbara guide med samma namn

 

1. Basera digitaliseringen på värde för användarna

När ni ska välja vilka system och verktyg som ska implementeras i verksamheten är det viktigt att ni fokuserar både på värdet för användaren och vad er IT-miljö är i behov av. Det är först när användarna förstår värdet av verktygen som de kommer använda dem.

 

2. Motivera med hjälp av effektivare arbetssätt

Kännedom och kunskap är två viktiga delar, men den del som ofta glöms bort är “What’s in it for me?”. Vad får jag som enskild person ut av den nya tekniken?

3. Ta små steg ofta

Rom byggdes inte på en dag. Exakt samma sak gäller för digitaliseringen, ett företag kan inte gå igenom en digital transformation på en dag.

 

4. Se till att ledningen är med på digitaliseringen

Ledningen är viktig för att knyta ihop affärsstrategi med digitaliseringen och för att berätta för hela organisationen att digitaliseringen ska genomföras, men det finns ytterligare en aspekt med att involvera ledningen och det är själva implementeringen.

 

5. Bra kommunikation skapar en stark kultur

Det bästa sättet att få människor att känna sig trygga är att hela tiden kommunicera med dem så att de hänger med och förstår vad som händer.

Vill du gå på djupet med dessa fem steg?

Vi har skrivit en guide, ”Så här skapar ni en digital kultur tillsammans”, som du isåfall borde läsa.

Ladda ned vår guide

 

 

Komma igång med en workshop?

Är du nyfiken på hur det är att jobba med User Adoption? Isåfall kan en inledande workshop vara en bra idé för att få bättre grepp om vad ni är i behov av. Hör av dig till Lisa för att veta mer.

Projektledare

Lisa Lindvall

lisa.lindvall@accigo.se

Det viktigaste för oss när vi jobbar med User Adoption

Ta små agila steg ofta, fokusera på värdet först, inspirera till förändring och att alltid vara nära verksamheten.

Därför ska du fokusera på User Adoption

1. Maximera värdet av din investering

2. Motiverade medarbetare

3. En digital kultur där alla driver digitaliseringen tillsammans

 

 

Så här ska du tänka

1. Se till att det finns ett värde för användarna i förändringen

2. Ta små steg ofta och utför verksamhetsstyrda piloter

3. Inspirera och sprid energi internt

 

 

Detta måste du göra

1. Sätt upp en plattform för dokumentation

2. Skapa en User Adoption-strategi

3. Stärk kompetensen internt

4. Kommunicera

 

Så får du tusentals användare att gilla ny teknik

Det var dags för vår kund, ett stort energibolag, att rulla ut den digitala plattformen Office 365 till 10 000 användare på kontoren i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, och Sverige.

Vill du veta mer? Läs hela caset.

Vill du att vi kontaktar dig istället?