Modernisera IT-arkitektur

Se till att ni har en flexibel och kostnadseffektiv IT-arkitektur som levererar dygnet runt.

Är det dags att se över IT-arkitekturen och säkerställa att den svarar upp till era behov?

I grunden bygger all digitalisering på att det finns en trygg och stark motor som levererar dygnet runt. För att se till att den motorn möter kraven från verksamheten måste den hela tiden hållas uppdaterad och modern. En modern IT-arkitektur kännetecknas idag till stor del av molntjänster, antingen genom att flytta allt till molnet eller som hybridlösningar. Inom Accigo finns en kompetenshub där vi exempelvis hjälper organisationer med migrationsprojekt och att skapa hybridlösningar till Azure och olika lösningar inom Office 365, Dynamics 365 och Microsoft SQL server. Utöver arkitektur och proaktiva förvaltningsåtaganden (med fokus på processtänk och automation) arbetar vi med reviews och rådgivning. Allt för att skapa stabila, säkra och användarvänliga lösningar för våra kunder.

  • Migrationsprojekt
  • Hybridlösningar
  • Agilt och flexibelt
  • Standardisering

IT-arkitektur som bidrar till nyttoeffekter

Genom att hålla IT-arkitekturen uppdaterad och låta den anpassas efter verksamheten säkerställer ni att den bidrar till verksamheten på bästa möjliga sätt.

Hybridlösningar sänker trösklarna

Potentialen i molnbaserade tjänster är enorm. Inte minst när det gäller skalbarhet och förvaltning. Steget att helt lämna all sin lokala hårdvara till förmån för molnet är dock för stort för många. Därför väljer merparten av företag att skapa en hybridlösning. På så sätt kan de behålla delar av sin lokala it-infrastruktur och komplettera den med molnbaserade tjänster.

Nyttja kraften i automatisering

Det finns många processer och uppgifter som kan automatiseras idag. Med en modern IT-arkitektur kan ni ta tillvara på de möjligheterna och på så vis frigöra resurser som kan användas till annat.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur ni kan modernisera er IT-arkitektur?

Spännande! Hör gärna av dig så berättar vi mer. Både om hur ni kan modernisera er IT-arkitektur och hur vi säkerställer trygga projekt och tjänster med hjälp av vårt affärskoncept Harmoni satt i system™.

  • Vi ser våra kundrelationer som partnerskap
  • Tillsammans utmanar vi gamla strukturer och invanda arbetsprocesser