Ut med det gamla och in med molnet

Globalt industriföretag

Utmaningen

Vår kund, ett globalt industriföretag, behövde avveckla äldre operativsystem och plattformar som inte längre höll tillräckligt hög säkerhetsnivå och som dessutom riskerade att bli onödigt kostsamma. Vår utmaning i detta moderniseringsprogram, som sträcker sig över flera år, är att skapa en arkitektur som fungerar över flera olika länder och på stora och små system.

Lösningen

Hela moderniseringsprogrammet har en “Cloud First”-strategi vilket innebär att med alla nya system utreder vi först och främst möjligheten att använda oss av molntjänster. Därför kommer många av de lösningar vi tittar på att vara kopplade till Microsoft Azure. Eftersom att vår kunds molnsatsning är relativt ny har vi som process att alltid identifiera gapen mellan förväntade och levererade lösningar. På så sätt kan vi hålla förväntningarna på rätt nivå och samtidigt fånga upp nya viktiga tankar internt.

Resultatet

Nu är vi igång med moderniseringsprogrammet och processerna är på plats. Den interna driftgruppen för molntjänsterna har, tillsammans med våra arkitekter, börjat utreda vilka system och plattformar som ska moderniseras.

Urval av konsulter i projektet

Lösningsarkitekt

Daniel Björk

daniel.bjork@accigo.se

Affärsområdesansvarig
Systems Integration

Jonas Hagen

jonas.hagen@accigo.se 070 169 40 22

Affärsområdesansvarig
Digital Architecture

Michael Lagerberg

michael.lagerberg@accigo.se 070 169 40 31

Vill du vara med när vi gör nästa projekt? Besök vår karriärsida

Urval av plattformar vi jobbar med